Leiko kehittyy – tarkennuksia käyttöehtoihin

Leiko-palvelu on ollut Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenyritysten käytettävissä kohta vuoden ajan.  Palvelu on kasvanut ja kehittynyt vauhdilla.

Tiedonsiirrot keskeisessä roolissa:

Leikon integrointimahdollisuus ja tietojen hyödyntäminen yrityksen omissa järjestelmissä koetaan käyttäjien keskuudessa tällä hetkellä yhtenä oleellisimpana kehityskohteena. Leipuriliitto haluaa Leikon alkuperäisen ajatuksen mukaisesti edelleen edistää tätä suuntausta, jotta yritykset pystyisivät hyödyntämään Leikoa entistä monipuolisemmin.

Toistaiseksi vain raaka-ainetoimittajilla on ollut mahdollisuus omien tietojensa massapäivityksiin Excel-tuonnilla tai sanomapohjaisella integraatiolla Leikon ohjelmarajapinnan kautta. Seuraavaksi vastaavia toimintoja tuodaan myös leipomoyritysten käyttöön. Tämä tarkoittaa leipomoille mahdollisuutta viedä raaka-aineiden tietoja Excel-muotoon edelleen hyödynnettäväksi leipomon omissa järjestelmissä ja sisäisessä laskennassa.

Tarkennuksia käyttöehtoihin:

Koska monet käyttäjäyritykset joutuvat käytännössä turvautumaan IT-kumppaneidensa apuun toteuttaessaan tiedonsiirtoja ja integraatioita omiin järjestelmiinsä, Leipuriliitto on yhteistyökumppaneineen tehnyt tiettyjä tarkentavia linjauksia tietojen siirtoon ja käsittelyyn liittyvistä periaatteista. Näihin liittyy esimerkiksi se, mitä käyttöliittymätoimintoja ja teknisiä rajapintoja Leiko tarjoaa, miten tiedonsiirrot tulee toteuttaa ja missä roolissa käyttäjäyritysten IT-kumppanit ovat suhteessa Leikon tietosisältöön, datan käsittelyyn sekä näihin liittyviin vastuisiin ja velvoitteisiin.

Leipuriliitto haluaa palveluntarjoajana omalta osaltaan varmistaa, että kaikki Leikoa käyttävät yritykset ja heidän lukuunsa toimivat kumppanit ymmärtävät ja sitoutuvat yhteisiin periaatteisiin käyttäessään Leikoa tai käsitellessään Leikoon tallennettuja tai sieltä ulos vietyjä tietoja.

Asiaan liittyen Leipuriliitto on tehnyt tarkennuksia palvelun käyttöehtoihin. Tarkennuksilla pyritään:

  • edistämään Leikon monipuolista käyttöä ja integraatiomahdollisuuksia alalla yleisesti käytössä oleviin tietojärjestelmiin,
  • helpottamaan kumppaneiden käyttöä erikoisosaamista vaativissa asioissa,
  • selkeyttämään käyttäjäyrityksen ja tämän kumppanin rooleja ja vastuita sekä
  • suojaamaan palveluun ladattujen tietojen omistajien oikeuksia.

Loppukäyttäjäehtojen sisältö muuttuu vain kohdan ”7 Immateriaalioikeudet” osalta. Loppukäyttäjäehtojen päivitetty versio on luettavissa ja ladattavissa osoitteesta:

https://leiko.fi/wp-content/uploads/2018/05/Leiko-loppukäyttäjäehdot-2018-06-01.pdf

Päivittyneet ehdot tulevat voimaan 1.6.2018. Loppukäyttäjäehdot ovat oleellinen osa yrityksesi Leiko-sopimusta, joten tutustuthan muutoksen sisältöön huolellisesti. Muutos ei edellytä sinulta tai yritykseltäsi toimenpiteitä.

Mahdollisiin kysymyksiin loppukäyttäjäehtoihin liittyen vastaa Leipuriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen.

Ajankohtaisia asioita leikoon liittyen:

Leiko-palveluun on vuoden aikana tehty käyttöliittymätason parannuksia käyttäjiltä saatujen ehdotusten ja havaintojen pohjalta.

Leipuriliitto on yhteistyökumppaneineen myös panostanut viime kuukausien aikana Leikon yleisen tunnettuuden kasvattamiseen ja hyötyjen viestimiseen esimerkiksi lehtiartikkelien ja koulutustilaisuuksien muodossa.

Leikon viimeisimmän kehitysryhmän tapaamisessa käsiteltiin mm. seuraavia kehitysideoita, joiden osalta valmistelut etenevät:

  • kotimaisuusasteen laskeminen
  • integraatiot etiketti- ja tarratulostusratkaisuihin
  • raaka-ainetietojen laatu ja sen parantaminen
  • puuttuvien tarpeellisten Fineli-tietojen lisääminen

Huomioi myös seuraavat asiat, joista tiedotamme lisää lähiaikoina:

  • GDPR voimaan toukokuussa – Leikon osalta tarvittavat valmistelut loppusuoralla
  • Leiko on jälleen mukana Leipuripäivillä tavarantoimittajien näyttelyssä Lappeenrannassa 11.8.2018 klo 10-16

Haluatko mukaan Leikon kehitysryhmään? Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan kehittämään Leiko-palvelua.

Keväisin terveisin,

Leiko-työryhmä!